W tym miejscu są udostępnione dokumenty na podstawie, których odbywa się kształcenie w Policealnej Szkole Farmaceutycznej:

Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Materiały dodatkowe w ramach przedmiotów TPL i Farmakognozja.

Dodatkowe pomoce dydaktyczne dla przedmiotu j. migowy.

Przedmiot dla klasy 1 Policealnej Szkoły Masażu

Przedmiot dla 2 klasy Policealnej Szkoły Masażu.

Przedmiot dla klasy 2, zarówno Farmacji, jak i Masazu.

Przedmiot dla 2 klasy Policealnej Szkoły Masażu.

Przedmiot dla II Klasy Masażu.

Przedmiot dla klasy 1 Policealnej Szkoły Masażu.

Przedmiot dla klasy 1 Policealnej Szkoły Masażu.

Przedmiot dla uczniów Policealnej Szkoły Masazu - klasa 2.

Przedmiot dla 1 klasy Policealnej Szkoły Masazu.

Przedmiot dla klasy 1 Policealnej Szkoły Masazu.

Przedmiot dla klasy II Masażu.

Kurs języka angielksiego dla wszystkich uczniów.

Materiały dydaktyczne w ramach przedmiotów prowadzonych przez Paulinę Brzezińską.